Нашата мисия

Мисия

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация.

Фондация „Америка за България” развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и чрез много от своите програми насърчава контактите между хората на двете страни, както и обмена на идеи и знания.

Фондацията въплъщава щедростта на американския народ и се придържа към най-високите американски стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности.

Прочетете повече

Новини

Петнадесет български учители ще се обучават в Колумбийския университет в Ню Йорк по програма „Обучение за обещаващи лидери в образованието“

Петнадесет учители от държавни и общински училища ще вземат участие в програмата „Обучение за обещаващи лидери в образованието“ през месец октомври 2015.Избраните участници ще преминат през 3-седмично интензивно обучение в Педагогическия факултет към Колумбийския университет в Ню Йорк, ще се запознаят с най-новите педагогически методики, образователни технологии и похвати за измерване на постиженията на учениците. Програмата има силен практически фокус, и включва серия от посещения на училища в Ню Йорк и обмяна на знания с американски колеги. След завръщането си в България учителите ще споделят наученото със свои колеги и ще работят за осъвременяване на методите на преподаване.

Прочетете повечеПроекти, които подкрепяме

Image

Фондация "Америка за България" подкрепя инициативи за артистично развитие и растеж в България.

Image

Фондация „Америка за България” подкрепя инициативи за повишаване продуктивността на българското земеделие и насърчаване развитието на силен земеделски сектор в страната.

Image

Фондация "Америка за България" подкрепя инициативи, утвърждаващи върховенството на закона, гражданското общество и демократичните институции.

Image

Фондация "Америка за България" подкрепя инициативи за подобряване на качеството на преподаване и обучение в българските училища и университети, както и за укрепване и развитие на обществените библиотеки в България.

Image

Фондация "Америка за България" подкрепя инициативи за създаване на равни възможности за развитие на хора в неравностойно положение чрез новосъздадения Тръст за социална алтернатива.

Image

Фондация "Америка за България" подкрепя инициативи за популяризиране на богатата и значима история на България.