Нашата мисия

Мисия

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация.

Фондация „Америка за България” развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и чрез много от своите програми насърчава контактите между хората на двете страни, както и обмена на идеи и знания.

Фондацията въплъщава щедростта на американския народ и се придържа към най-високите американски стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности.

Прочетете повече

Новини

На 13.11.2014 официално бе открит „Център за лидери“ в 19-то СОУ „Елин Пелин“ гр. София

Успешно завърши модернизацията и оборудването на кабинетите по английски, немски и норвежки език, кабинетите по математика, информационни технологии и география, и изграждането на център по предприемачество на цял етаж от училищната сграда. Кабинетите са оборудвани с лаптопи, интерактивни дъски и други образователни технологии. Центърът и дава възможност на бъдещите лидери да намерят своя път към следващо ниво на развитие и последваща реализация. Целта на проекта е да създаде адекватна среда за развитието на лидерския потенциал на учениците, формирайки ги като креативни и иновативни личности и предприемачи.

Прочетете повечеПроекти, които подкрепяме

Image

Фондация "Америка за България" подкрепя инициативи за артистично развитие и растеж в България.

Image

Фондация „Америка за България” подкрепя инициативи за повишаване на продуктивността на българското земеделие и за опазване и подобряване на околната среда.

Image

Фондация "Америка за България" подкрепя инициативи, утвърждаващи върховенството на закона, гражданското общество и демократичните институции.

Image

Фондация "Америка за България" подкрепя инициативи за подобряване на качеството на преподаване и обучение в българските училища и университети, както и за укрепване и развитие на обществените библиотеки в България.

Image

Фондация "Америка за България" подкрепя инициативи за създаване на равни възможности за развитие на хора в неравностойно положение чрез новосъздадения Тръст за социална алтернатива.

Image

Фондация "Америка за България" подкрепя инициативи за популяризиране на богатата и значима история на България.