Нашата мисия

Мисия

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация.

Фондация „Америка за България” развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и чрез много от своите програми насърчава контактите между хората на двете страни, както и обмена на идеи и знания.

Фондацията въплъщава щедростта на американския народ и се придържа към най-високите американски стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности.

Прочетете повече

Новини

Photo

Предизвикателството да си сътрудничим в дигиталната ера

На 12 май се проведе четвъртата международна конференция „Предизвикателството да си сътрудничим в дигиталната ера“, посветена на големите библиотечни консорциуми по света. Форумът, организиран от фондация НАБИС събра над 120 участници. Гост-лектори бяха директорите на някои от най-големите европейски и американски библиотеки. Те дискутираха начините за осъществяване на сътрудничеството в дигиталната епоха, участието на доброволци в процеса на дигитализация, възможностите за използване на дигитализираното културно наследство, както и сътрудничеството на местно и глобално ниво чрез конкретни примери от Бодлеанската библиотека на Оксфордския университет и Нюйоркската обществена библиотека.

Прочетете повечеПроекти, които подкрепяме

Image

Фондация "Америка за България" подкрепя инициативи за артистично развитие и растеж в България.

Image

Фондация „Америка за България” подкрепя инициативи за повишаване продуктивността на българското земеделие и насърчаване развитието на силен земеделски сектор в страната.

Image

Фондация "Америка за България" подкрепя инициативи, утвърждаващи върховенството на закона, гражданското общество и демократичните институции.

Image

Фондация "Америка за България" подкрепя инициативи за подобряване на качеството на преподаване и обучение в българските училища и университети, както и за укрепване и развитие на обществените библиотеки в България.

Image

Фондация "Америка за България" подкрепя инициативи за създаване на равни възможности за развитие на хора в неравностойно положение чрез новосъздадения Тръст за социална алтернатива.

Image

Фондация "Америка за България" подкрепя инициативи за популяризиране на богатата и значима история на България.