История

Фондация „Америка за България” е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), основан от САЩ чрез Американската агенция за международно развитие, с цел подпомагане развитието на частния сектор в България. Създаден от президента Джордж Буш-старши и Конгреса на САЩ по силата на Закона за подпомагане на източноевропейските демокрации през 1991 година, БАИФ започва дейността си с първоначален капитал от 55 милиона щатски долара, които в резултат на успешни инвестиции нарастват до повече от 400 милиона щатски долара.

През годините на съществуването си Фондът насърчава предприемачеството, основано на свободни пазарни принципи, посредством дългови и капиталови инвестиции в над 5000 малки и средни предприятия и се превръща в крупен инвеститор в недвижими имоти. Днес много от инвестициите на БАИФ са проспериращи фирми, които осигуряват работа на хиляди хора и са пример за професионално управление, прозрачност и корпоративна социална отговорност. На базата на тези инвестиции бе създадена и Българо-американската кредитна банка (БАКБ), която стана водеща финансова институция за кредитиране на малки и средни предприятия в България.

БАИФ, също така, изигра съществена роля за развитието на капиталовите пазари в България по западен модел, като работеше съвместно с българското правителството за създаването на първата в страната програма за ипотечно кредитиране, на първата емисия ипотечни облигации и за учредяването на първото дружество със специална инвестиционна цел. Всичко това допринесе за увеличаване на формирането на капитали както за частните предприемачи, така и за новосформираната частна пенсионна система в страната. Тези иновационни инициативи бяха възприети и от други български институции и сега намират широко приложение.

Независимо от значителния напредък на България от 1989 година досега, преходът към правово общество, гражданска ангажираност, масов икономически просперитет и истинска демокрация е все още незавършен процес. Множество икономически и социални предизвикателства са идентифицирани, но остават неразрешени. Съществуват и много други проблеми, на които не е обърнато необходимото внимание. В почти всички случаи те се нуждаят от външно финансиране, както поради липсата на средства от държавния бюджет, така и поради факта, че частната благотворителност в България все още не е добре развита.

За да отговори на тези нужди, в началото на 2008 година, с подкрепата на Президента и Конгреса на САЩ, както и на Американската агенция за международно развитие, Съветът на директорите на Българо-американския инвестиционен фонд, съставен от доброволци, създаде Фондация „Америка за България”. Членовете на Съвета на директорите вярват, че с ресурс от 400 милиона щатски долара Фондацията ще допринесе за просперитета на България и ще представлява непреходен символ на поетите от САЩ ангажименти към един важен съюзник, а също така ще послужи за основа на стабилни и дългосрочни американско-български отношения.

Новини

Бяха представени резултатите от въздействието на програмата "Училище на бъдещето"

Photo

Съвременната образователна среда подобрява успеваемостта на учениците показа първо по рода си изследване сред 100 000 български ученици.

5,5 милиона лева за 5 години е инвестирала Фондация „Америка за България“ за създаването на модерни кабинети и лаборатории в 45 училища в цялата страна.

Прочетете повече