История

Фондация „Америка за България” е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), основан от САЩ чрез Американската агенция за международно развитие, с цел подпомагане развитието на частния сектор в България. Създаден от президента Джордж Буш-старши и Конгреса на САЩ по силата на Закона за подпомагане на източноевропейските демокрации през 1991 година, БАИФ започва дейността си с първоначален капитал от 55 милиона щатски долара, които в резултат на успешни инвестиции нарастват до повече от 400 милиона щатски долара.

През годините на съществуването си Фондът насърчава предприемачеството, основано на свободни пазарни принципи, посредством дългови и капиталови инвестиции в над 5000 малки и средни предприятия и се превръща в крупен инвеститор в недвижими имоти. Днес много от инвестициите на БАИФ са проспериращи фирми, които осигуряват работа на хиляди хора и са пример за професионално управление, прозрачност и корпоративна социална отговорност. На базата на тези инвестиции бе създадена и Българо-американската кредитна банка (БАКБ), която стана водеща финансова институция за кредитиране на малки и средни предприятия в България.

БАИФ, също така, изигра съществена роля за развитието на капиталовите пазари в България по западен модел, като работеше съвместно с българското правителството за създаването на първата в страната програма за ипотечно кредитиране, на първата емисия ипотечни облигации и за учредяването на първото дружество със специална инвестиционна цел. Всичко това допринесе за увеличаване на формирането на капитали както за частните предприемачи, така и за новосформираната частна пенсионна система в страната. Тези иновационни инициативи бяха възприети и от други български институции и сега намират широко приложение.

Независимо от значителния напредък на България от 1989 година досега, преходът към правово общество, гражданска ангажираност, масов икономически просперитет и истинска демокрация е все още незавършен процес. Множество икономически и социални предизвикателства са идентифицирани, но остават неразрешени. Съществуват и много други проблеми, на които не е обърнато необходимото внимание. В почти всички случаи те се нуждаят от външно финансиране, както поради липсата на средства от държавния бюджет, така и поради факта, че частната благотворителност в България все още не е добре развита.

За да отговори на тези нужди, в началото на 2008 година, с подкрепата на Президента и Конгреса на САЩ, както и на Американската агенция за международно развитие, Съветът на директорите на Българо-американския инвестиционен фонд, съставен от доброволци, създаде Фондация „Америка за България”. Членовете на Съвета на директорите вярват, че с ресурс от 400 милиона щатски долара Фондацията ще допринесе за просперитета на България и ще представлява непреходен символ на поетите от САЩ ангажименти към един важен съюзник, а също така ще послужи за основа на стабилни и дългосрочни американско-български отношения.

Новини

15 български директори продължават във втория етап на „Академия за училищни лидери“ с десетдневен семинар в Банк Стрийт Колидж в Ню Йорк

Photo

27 български директори на държавни и общински училища преминаха през едноседмичен семинар за професионално развитие с водещи специалисти от САЩ. Семинарът е първият етап от обучение за училищно лидерство и нови педагогики и се проведе в България през месец април със специалисти от Банк Стрийт Колидж в Ню Йорк.

Прочетете повече