Инициатива за прозрачни съдебни назначения

Български институт за правни инициативи

Година Област на проекта Период на проекта Сума
2012 Гражданско общество и демократични институции май 2012 – май 2015 697,600 лв.

„Инициатива за прозрачни съдебни назначения” е инструмент за обществен преглед на професионалните постижения на кандидати за ръководни постове в съдебната система. Проектът ще наблюдава основни кариерни етапи в развитието на магистратите и ще предлага подобрения в цялостния процес на управление на човешките ресурси в съдебната система. В ядрото на начинанието е разработването и публикуването в специално създаден интернет сайт www.judicialprofiles.bg на индивидуални „профили” за кандидатите, съставени с използване единствено на публично достъпна, надеждна и проверима стандартизирана информация.

Проектът се обръща към проблем от първостепенно значение за работата на българската съдебна система, а неговият успех ще укрепи нейната отчетност и независимост. Ще бъдат разработени политики за съдебни назначения или кариерно израстване на професионално изявени и етични магистрати, които ще допринесат за утвърждаване на автентично лидерство и за придържане към най-високи стандарти в управлението на съдебната система.

Обратно