Индекс на съдебната реформа: диагностика и дефиниране на проблемите, разширяване на експертния дебат

Фондация „Български институт за правни инициативи”

Година Област на проекта Период на проекта Сума
2010 Гражданско общество и демократични институции 5 февруари 2010 – 4 август 2011 $ 150,483

Като използва утвърдения аналитичен инструмент „Индекс на съдебната реформа” проектът ще очертае основните слабости и силни страни на българското правосъдие със специален фокус върху потребността на българския бизнес от работеща и ефективна съдебна система. Проектът ще даде възможност на хората, които движат българската икономика да формулират своите забележки към процеса на съдебна реформа; той също ще насърчи практиката подобни забележки да бъдат отчитани при оценка на работата на съдилищата и при планиране на бъдещи промени. Проектният замисъл е основан върху премерен баланс на аналитична работа, обсъждане на резултатите с вземащите решения и откритост към бизнеса и широката публика с основна цел подобряване на работата на българските съдилища.

Изображения

Обратно