В дигитално време

Икономедиа

Година Област на проекта Период на проекта Сума
2011 Гражданско общество и демократични институции 15 ноември 2011 – 14 ноември 2014 3,000,000 лв.

Проектът ще допринесе за постигане на мисията на фондация „Америка за България” за укрепване на демократично общество в България като подкрепя независими медии и утвърждава високите професионални и етични стандарти в журналистиката. Изданията на „Икономедиа” ще съхранят своята редакционна независимост и ще укрепят водещите си позиции в отразяване на събития, в разследвания и анализи, които подкрепят реформите във важни обществени сектори и служат на интересите на гражданите на България.

Обратно